Formularz kontaktowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pobranych za pomocą formularza kontaktowego


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MJM Conrada Sp. z o.o. ul. Wadowicka 3B, 30-347 Kraków. W sprawie przetwarzania danych osobowych z administratorem można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@conrada27.pl


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia oferty mieszkaniowej na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);


Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne lecz konieczne, abyśmy mogli przesłać Pani/Panu informacje o ofercie mieszkaniowej oraz kontaktować się z Panią/Panem w tym celu np. mailowo lub telefonicznie (w zależności od tego czy podała/ł Pani/Pan numer telefonu czy adres e-mail);


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;


Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;


Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody;


Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: podmiot świadczący usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania;


Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania

Zamieszkaj lub zainwestuj!

Kup mieszkanie

Napisz do nas!